Ajur Örgü Tekniğiyle Mevsimlik Kazak

2461OKUMA
0PAYLAŞIM
Ajur Örgü Tekniğiyle Mevsimlik Kazak

MAlzemeler   : Pırlanta

Renk No        : 6684 (5 yumak), 6732 (1 yumak)

Şiş No           : 3,5 – 4,5 – 4,5 no.lu misnalı şiş

Uygulanan Örgü tekniği: Düz-ters örgü, 1+1 lastik örgü, ajur örgü, şişle fıstık örneği

 

ARKA:

1- 3,5 no.lu şişle 6684 renk no.lu iplikle 75 ilmek başlanır, 6 cm 1+1 lastik örgü yapılıp, 4,5 no.lu şişle düz örgüye geçilir.

2- İlmekler; 25 ilmek ör, 1 sağa ilmek kes, 10 ilmek ör, 1 ilmek arttır, 1 düz, 1 ilmek arttır, 10 ilmek ör, 1 sola ilmek kes, 25 ilmek ör şeklinde dizilir.

3- Örgü boyunca arka sıralarda bütün ilmekler ters örülür.

4- 3. Sırada; 24 ör, 1 sağa kes, 11 ör, 1 arttır, 1 düz (ortada olan ilmek), 1 arttır, 11 ör, 1 sola kes, 24 ör.

5- 5. Sırada; 23 ör, 1 sağa kes, 12 ör, 1 arttır, 1 düz (ortada olan ilmek), 1 arttır, 12 ör, 1 sola kes, 23 ör.

6- 3. ve 5. Sıralardaki gibi aynı yerlerden kesilip, artışlar yapılarak kalan tüm ilmekler bitirilir.

7- Sonraki sıradan başlanarak örgüye iki parça şeklinde devam edilir.

8- Örgü boyu orta kısımdan ölçüldüğünde 30 cm olduğunda 37+37 ilmek olur. Ortadaki 1 ilmek kesilir.

9- Beden boyu 61 cm de omuzlar 5 defada kesilerek bitirilir.

ARKA YAKA:

1- 4,5 no.lu şişle 6684 renk no.lu iplikle arka bedenin yakasından sağ ve sol taraftan 60+60 toplam 120 ilmek çıkartılır, düz örülür. Sağ taraftaki ilmekler şişte bekletilir.

2- Önce sol taraftaki 60 ilmek 5 cm düz örülür.

3- Sol taraf örülürken sağ taraftaki ilmeklerden her sırada 1’er ilmek 60 ilmeğin son ilmeği ile beraber alınarak kesilirken, aynı zamanda omuz tarafından 6 sıra arayla 1’er ilmek arttırılır.

4- 5 cm sonra sol tarafta kalan 50 ilmek şişte bekletilirken kalan 12 ilmekle örgüye devam edilir.

5- Her sırada sağ taraftaki ilmeklerden 1’er ilmek kesilmeye devam edilir.

6- Sağ taraf örgü boyu 24 cm de 2 defada kesilerek bitirilir.

7- Sağ tarafada yaka için 50 ilmek, ortaya 1 ilmek çıkartılır. Toplam 101 ilmek şişte bekletilir.   

ÖN:

1- 4,5 no.lu şişle 6684 renk no.lu iplikle 67 ilmek başlanır.

2- İlmekler; 1. Sıra; ters örülür ve bütün arka sıralarda ters örülür. 2. Sıra; 5 düz, (1 ters, 3 düz, 1 ters, 1 dola, 1 ters, 3 düz, 1 kes) 11 ilmek pazantez içindeki ilmeklere 1 no.lu diyagram uygulanır, 9 düz, 2 ilmek alınarak 1 il mek kesilir, 5 düz, 1 arttır, 1 düz (orta ilmek),1 arttır, 5 düz, 1 kes, 9 düz, 11 ilmek diyagram, 5 düz şeklinde dizilir.

3- Ortada başlanan 1 düz ilmek arttıkça ilmeklere 2 no.lu diyagram uygulanır.

4- Orta ilmeğin her iki yanından her ön sırada 20 defa 1’er ilmek artışı yapılır. Ortadaki ilmeğin her iki tarafında 25’er ilmek olur.

5- Örgü boyu 16 cm de ortadaki 1 ilmek kesilerek örgüye 2 parça şeklinde devam edilir.

6- Ortada artış yapılan ilmeklere 2 no.lu diyagram uygulanırken yanlarda kalan ilmekler aynı yerlerden kesilerek bitirilir.

7- Örgü boyu 55 cm de ilmekler 5 defada kesilerek bitirilir.

8- Tamamlanan ön bedenin alt kısmından 3,5 no.lu şişlerle 6684 renk no.lu iplikle 76 ilmek çıkartılır, 6 cm 1+1 lastik örülüp bitirilir.

 

ÖN YAKA:

1- 4,5 no.lu şişle 6732 renk no.lu iplikle ön bedenin yakasının her iki tarafından 83+83 ilmek çıkartılır. Şişle fıstık örneği uygulanır.

2- Sağ taraftaki 83 ilmek 12 cm örülürken her sırada diğer taraftan 1’er ilmek kesilir. Omuz tarfaından 3 defa 1’er ilmek artışı yapılır.

3- Sağ tarafta 66 ilmek kalınca ilmekler şişte bekletilir.

4- Sonraki sıradan itibaren sol tarafta kalan 20 ilmek her sırada 1’er ilmek kesilerek 27 cm de 3 defada kesilerek bitirilir. 

KOLLAR:

1- 3,5 no.lu şişle 6684 renk no.lu iplikle 46 ilmek başlanır. 4 cm 1+1 lastik örülüp örgüye 4,5 no.lu şişle devam edilir.

2- 1 sıra düz örgü yapılıp 1 ilmek arayla 1’er ilmek artışı yapılarak 92 ilmeğe ulaşılır.

3- Sonraki sırada 1 no.lu diyagram uygulanmaya başlanır.

4- Kol boyu 44 cm de ilmekler kesilerek bitirilir.

YAKA:

1- 4,5 no.lu şişle 6684 renk no.lu iplikle sol taraftan şişe 66 ilmek çıkartılıp şişte bekletilir.

2- Örgünün ortasından 1 ilmek çıkartılır. Sağ taraftan da 66 ilmek çıkartılır.

3- Bekletilen sol taraf 66 +1 orta + 66 sağ taraf = toplam 133 ilmek elde edilir.

4- Bütün ilmekler 4,5 no.lu misinalı şişe alınarak 2 cm 1+1 lastik örülür. Sonraki sırada 1 sıra * 2 ilmek alınarak 1 ilmek kesilir, 1 dolama* işaretinden tekrar edilerek ajur modeli uygulanı kesilerek bitirilir.

2461OKUMA
0PAYLAŞIM