Bebek Takımlarına Cıvıl Cıvıl Renkler Yakışır!

Cıvıl cıvıl renkli, çocuk jile ve bluz takımı örgü model anlatımı yazımızda!

3452OKUMA
0PAYLAŞIM
Bebek Takımlarına Cıvıl Cıvıl Renkler Yakışır!

Malzeme    : Bebe Mix 86841 (2 yumak), Lüks Minnoş 208 (1 yumak)

Şiş No        : 3,5

Tığ No        : 3

Örgü Şekli  : Düz-ters örgü, haraşo, takma kolevi kesme tekniği, geri dönüşle örgü tekniği, işkembe örneği, tığla zincir işi, 1selanik ilmeği örneği

Aksesuar    : 4 adet düğme

 

ETEK:

1-86834 renk no.lu iplikle ön ve arka için 199 ilmek başlanır, İşkembe örneği uygulanır. 2-Etek boyu 25 cm de bel kısmı için *1 ilmek kesilir, 1 ilmek örülür* işaretinden tekrar edilerek örülüp haraşo örgüyle devam edilir. 132 ilmek kalır. 3-4 cm haraşo örüldükten sonra askılar için 5 ilmek kesilir, 24 ilmek örülür, 5 ilmek kesilir, 25 ilmek örülür, 14 ilmek kesilir, 25 ilmek örülür, 5 ilmek kesilir, 29 ilmek örülerek sıra tamamlanır, geri dönülür, 4 ilmek kesilir, yanındaki 25 ilmek askı için her iki tarafından 1’er ilmek içerden 10 defa 1’er ilmek kesilir, (diğer 25 ilmeklere de aynı işlemler uygulanır.) kalan 4 ilmek 12 cm örülüp bitirilir. 4-Her iki taraftan dikilir, dikiş yeri arka ortasına getirilir.

KAZAK:

ARKA:

1-208 renk no.lu iplikle, etek parçasının haraşo başlama sırasının iç tarafından  arka için 62 ilmek çıkarılır. Düz örülür. 2-Beden boyu 11 cm de takma kolevi tekniği uygulanarak 3+2+1 ilmek kesilir. 3-Beden boyu 23 cm de yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 20 ilmek kesilir. 4-Kalan ilmekler 2 sıra daha örülüp bitirilir.

ÖN:

1-208 renk no.lu iplikle eteğin ön tarafından arka bedenle aynı ilmek sırasından şişe 72 ilmek çıkarılır, düz örülür. 2-Beden boyu 9 cm de yaka için ortadaki 6 ilmek ters örülür, arka sırada bu ilmekler düz örülür. 3-Sonraki sıralarda 2 sıra ters, 2 sıra düz şeklinde 6 ilmeğin her iki tarafına 2 defa 2’şer, 1 defa 1’er ilmek   kaydırılarak ortadaki ilmek sayısı 16 ilmeğe ulaşılır. Sonraki ön sırada 16 ters örülen ilmeğin ortasındaki 6 ilmek düz örülürken, yanlarda kalan 5’er ilmek 2 sıra düz, 2 sıra ters örülmeye devam edilir. 4-Beden boyu 11 cm de takma kol evi tekniği uygulanarak her iki taraftan 6+2+2+1’er ilmek kesilir. 5-Kol evinden sonra 7 cm de yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 14 ilmek kesilir, örgüye iki parça şeklinde devam edilir. Yaka tarafından her sırada 2+1 ilmek daha kesilir. 6-Beden boyu 24 cm de omuzda kalan ilmekler kesilip bitirilir. 

KOLLAR:

1-208 renk no.lu iplikle 40 ilmek başlanır. 2 cm düz örülür, 86841 renk no.lu iplikle 1 diş haraşo, 208 renk no.lu iplikle düz örgüyle devam edilir. 2-Her iki taraftan 6 sıra arayla 7 defa 1’er ilmek artışı yapılarak 54 ilmeğe ulaşılır. 3-Kol boyu 22 cm de kol evi için her iki taraftan her sırada 4+11 defa 1’er ilmek kesilir. 4-Kalan ilmekler 1 sıra yan yana 2’şer ilmek kesilir, sonraki ön sırada bitirilir. Kol ağzı içine kıvrılarak dikilir. 

YAKA:

1-208 renk no.lu iplikle yaka etrafından şişe 74 ilmek çıkarılır. 86834 renk no.lu iplikle 1 diş haraşo örülür, 208 renk no.lu iplikle 2 cm düz örülüp bitirilir. İçine kıvrılarak dikilir. 2-86834 renk no.lu iplikle ön yaka etrafına zincirle sınır yapılır.

Kemer Bantları:86834  renk no.lu iplikle 4 ilmek başlanır, 10 diş haraşo örülüp bitirilir. 6 adet örülür, şemada gösterilen yerlere dikilir.

Kemer:86834  renk no.lu iplikle 7 ilmek başlanır. 65 cm haraşo örülüp bitirilir.

PATİKLER: 

1-86834 renk no.lu iplikle 18 ilmek başlanır, haraşo örülür. 1. sıra: ön yüzde İlmekler; 3 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 6 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 haraşo, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 3 haraşo şeklinde dizilir. 2.sıra ve arka sıralarda ilmekler haraşo örülür. 3.sıra: 4 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 8 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 haraşo, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 4 haraşo şeklinde  örülür. 5.sıra: 5 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 10 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 haraşo, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 5 haraşo örülür. 7.sıra: 6 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 artışı, 12 haraşo, 1 ilmek artışı, 1 haraşo, 1 selanik ilmeği, 1 haraşo, 1 ilmek artışı, 6 haraşo  örülür. 29 ilmeğe ulaşılır. 2-Örgü boyu 8 cm de geri dönüşle örgü tekniği uygulanarak, topuk için bir taraftan 10 ilmek örülür geri dönülür, aynı taraftan her sırada 1’er ilmek bırakılarak 2 ilmek kalıncaya kadar örülür, bütün ilmekler örülüp sıranın diğer tarafına geçilir, topuk için aynı işlemler yapılır. 1 sıra bütün ilmekler örülür. Topuğun üst kısmı için geri dönüşle örgü tekniği kullanılarak 2 ilmek örülür, geri dönülür, aynı taraftan 10 defa 1’er ilmek alınarak örülür, topuğun diğer tarafınada aynı işlemler yapılır, haraşo örgüyle devam edilir. 3-Konç kısmı için 5 cm daha örülüp bitirilir. 208 renk no.lu iplikle patiğin bitirilen tarafının 3 diş iç kısmından şişe 34 ilmek çıkarılır. 2 sıra örülür, her iki taraftan 1’er ilmek artışı yapılır, 36 ilmeğe ulaşılır. 4 cm örülür, 86834 renk no.lu iplikle 1 diş haraşo örülür, 208 renk no.lu iplikle 2 cm düz örülüp bitirilir. Haraşo  örülen sıradan içine kıvrılarak dikilir. 

3452OKUMA
0PAYLAŞIM