Jakarlı Yumuşacık Kazak

4251OKUMA
0PAYLAŞIM
Jakarlı Yumuşacık Kazak

Malzeme     : Paris 2098 (5 yumak), 217 (2 yumak)

Şiş No         : 5

Örgü Şekli  : Düz-ters örgü, 1+1 lastik örgü, jakar örgü

 

ARKA:

 

1- 217 renk no.lu iplikle 101ilmek başlanır. 4 sıra 1+1 lastik örülüp 2098 renk no.lu iplikle düz örgüye geçilir. 2- 217 renk no.lu iplikle 4 sıra düz örülüp, 2098 renk no.lu iplikle düz örgüyle devam edilir. 3-Örgü boyu 3 cm de her iki taraftan 3 defa 4 sıra arayla, 11 defa 2 sıra arayla 1’er ilmek kesilip, 73 ilmeğe düşülür. 4- Beden boyu 10 cm de ilmekler ortalanır ve ortadaki 1 ilmekten başlanarak, 217 renk no.lu iplik kullanılarak 1 no.lu diyagram uygulanmaya başlanır. 5- Diyagram bitiminde 2098 renk no.lu iplikle 6 sıra düz örülüp, tekrar 217 renk no.lu iplikle 2 no.lu diyagram, 2098 renk no.lu iplikle 6 sıra düz, 217 renk no.lu iplikle 5 no.lu diyagram uygulanıp 2098 renk no.lu iplikle örgüye devam edilir. 6- Beden boyu 30 cm de ilmekler şişte bekletilir.

ÖN:

1- Arka bedenin  1., 2. ve 3. maddeleri aynı şekilde uygulanır. 2- Beden boyu 28 cm de ilmekler ortalanır ve ortadaki 1 ilmeğe 217 renk no.lu iplikle 3 no.lu diyagram uyglanmaya başlanır. 3-Diyagram bitiminde 2098 renk no.lu iplikle 4 sıra düz örülüp, 217 renk no.lu iplikle 4 no.lu diyagram 15 ilmek arayla 3 adet sığacak şekilde uygulanır. 4- 4 no.lu diyagramın 4. sırasından sonra ortaya gelecek şekilde ayarlanıp diyagram tersinden uygulanmaya başlanır. 5- Diyagram bitiminde 2098 renk no.lu iplikle örgüye devam edilir. 6- Beden boyu 30 cm de ilmekler şişte bekletilir.

KOLLAR:

1- 217 renk no.lu iplikle 55 ilmek başlanır. 10 cm 1+1 lastik örülüp 2098 renk no.lu iplikle düz örgüye geçilir. 2- 2 sıra düz, 217 renk no.lu iplikle 4 sıra düz, 2098 renk no.lu iplikle 2 sıra düz, 217 renk no.lu iplikle 4 sıra düz örülür. 3- Sonraki ön sırada ilmekler * 5 ilmek 2098 renk no.lu iplikle, 3 ilmek 217 renk no.lu iplikle* işaretinden tekrar edilerek dizilir. 4- 6 cm örüldükten sonra 2098 renk no.lu iplikle örgüye devam edilir. 5- Kol boyu 13 cm de  Her iki taraftan 4  sıra arayla 13 defa 1’er ilmek artışı yapılıp 81 ilmeğe ulaşılır. 6- Kol boyu  40 cm de ilmekler şişte bekletilir.

 

ROBA:

1- Bekletilen ilmekler; kol (81 ilmek), ön beden ilmekleri (73 ilmek), kol ilmekleri (81 ilmek), kol ilmekleri (73 ilmek) sıralamasıyla aynı şiş üzerine alınır. Toplam 308 ilmek oluşur. 2- Bedenlerdeki renk ve diyagram sıralamasıyla örgüye devam edilir. 3- Kol evi ilmeklerinin ve beden ilmeklerinin her iki taraftından 4 sıra arayla 11 defa 1’er ilmek kesilir. Aynı sırada 8 ilmek kesilip 220 ilmeğe düşülür. 4- Kol evinden sonra 22 cm olduğunda aynı sırada 20 ilmek arayla 5 defa 1’er ilmek kesilip 215 ilmeğe düşülür. 5- 2 sıra düz örülür, 10 ilmek arayla, 15 defa 1’er ilmek kesilir, 2 sıra örülür, 6 ilmek arayla 15 defa 1’er ilmek kesilir. 6- Bu işlemler yapılırken aynı zamanda örgü boyu 55 cm de yaka için ön ve arka beden ilmekleri ortalanır ve 15’er ilmek kesilir. Örgüye iki parça şeklinde devam edilir. 7-Yaka tarafından her sırada 4+3+2+1+1+1 ilmek kesilir. 8- Sonraki sırada kalan ilmekler kesilip bitirilir. Jakar örülen bölümlere 217 renk no.lu iplikle püskül takılır.

Yaka: 217 renk no.lu iplikle yaka etrafından 130 ilmek  çıkarılır, 2 cm 1+1 lastik örülüp bitirilir.

4251OKUMA
0PAYLAŞIM