Nako Paris ile Kürk Manto Yapımı

Işıl Balaban anlatımıyla kürk görünümlü Nako Paris hırka.

11279OKUMA
0PAYLAŞIM
Nako Paris ile Kürk Manto Yapımı

Malzeme     : Paris 2098 (4 yumak), 5408(1 yumak), 6578(1 yumak)

Şiş No         : 3.5-3

Örgü Şekli : Düz-ters örgü, selanik örneği, 1+1 lastik örgü, jakar örgü

Aksesuar    :4 adet düğme

 

HIRKA:

ARKA:

1- 3,5 no.lu şişlerle 2098 renk no.lu iplikle 91 ilmek başlanır. İlmekler; *7 ilmek 1+1 lastik, 7 ilmek selanik* işaretinden tekrar edilerek dizilir. 3 cm örülüp düz örgüye devam edilir. 2- 2 cm örüldükten sonra renkler kullanılarak jakar diyagramı uygulanır. Diyagram her iki taraftan 15’er ilmek örüldükten sonra uygulanır. 3- Beden boyu 20 cm de 3 no.lu şişlerle örgüye 1+1 lastik örülmeye başlanır. 3 cm örülür. 4- Kol evi için her iki taraftan her ön sırada, 3 ilmek içerden 26 defa 1’er ilmek kesilir. Örgü boyu 36 cm de kalan 39 ilmek şişte bekletilir.

ÖNLER:

1- 49 ilmek başlanır. Ön ortasından 4 ilmek örgü boyunca 1+1 lastik örülür. Arka beden gibi örülür. 2- Kol evi kesimi bir taraftan yapılır. 3- Ön ortasından başlanarak 14 ilmek örülüp, jakar 1 adet  uygulanır. 4- Sağ ön ortasında beden boyu 23 cm den başlanarak 14 sıra arayla 4 adet ilik açılır. 5- Beden boyu 34 cm de yaka için ön ortasından 5 ilmek kesilir, kalan ilmekler 2 cm örülüp kalan 18  ilmekler şişte bekletilir.

KOLLAR:

1- 3,5 no.lu şişlerle 2098 renk no.lu iplikle 49 ilmek başlanır. İlmekler; *7 ilmek 1+1 lastik, 7 ilmek Selanik* işaretinden tekrar edilerek dizilir. 3 cm örülüp düz örgüyle devam edilir. 2- Örgü boyu 6 cm de jakar diyagramı uygulanır. 3- Her iki taraftan 6 sıra arayla 5 defa 1’er ilmek artışı yapılarak 59 ilmeğe ulaşılır. 4-Kol boyu 16 cm de 3 no.lu şişlerle 1+1 lastik örgüye geçilirken, aynı sırada 3 ilmek arayla 14 defa 1 ilmek artışı yapılarak 73 ilmeğe ulaşılır. 5- Kol boyu 21 cm de kol evi için her iki taraftan her ön sırada 3 ilmek içerden 25 defa 1’er ilmek kesilir. 6- Kol boyu 35 cm de kalan 23 ilmek şişte bekletilir.  

YAKA:

1- Bekletilen bütün ilmekler aynı şiş üzerine alınır. Toplam 121 ilmek ilk sırada 9 ilmek arayla 7 defa 1’er ilmek kesilip, 114 ilmeğe düşülür. 1+1 lastik örülür. 2- 2.sırada 3 ilmek örülür, 3 ilmek birlikte alınarak 2 ilmek kesilir…şeklinde örülerek 77 ilmeğe düşülür. 3- 4 sıra düz örülür, tekrar 5 ilmek arayla 1’er ilmek artışı yapılarak 91 ilmeğe ulaşılarak 4 sıra 1+1 lastik örülür. 4- İlmekler; beden etek uçlarındaki gibi lastik ve selanik olarak ilmekler dizilir, 6 cm örülüp bitirilir.

JAKAR DİYAGRAM:

KAZAK:

ARKA+ÖN:

1- 3.5 no.lu şişlerle 2098  renk no.lu iplikle 70 ilmek başlanır. İlmekler; *7 ilmek 1+1 lastik, 7 ilmek selanik* işaretinden tekrar edilerek dizilir. 3 cm örülüp düz örgüye devam edilir. 2- 7 cm örüldükten sonra ön bedendeki renkler aynı şekilde kullanılarak jakar diyagramı uygulanır. Diyagram her iki taraftan 24’er ilmek örüldükten sonra uygulanır. 3- Beden boyu 22 cm de her iki taraftan kol evi için 2’şer ilmek kesilir, yanlarındaki 11’er ilmek 1+1 lastik örülmeye başlanır. 4- Sonraki her ön sırada 11 lastik örülen ilmeklerin yanından 22 defa 1’er ilmek kesilir. 5- Beden boyu 35 cm de kalan ilmekler şişte bekletilir.

KOLLAR:

1- 3,5 no.lu şişlerle 2098 renk no.lu iplikle 49 ilmek başlanır. İlmekler; *7 ilmek 1+1 lastik, 7 ilmek selanik* işaretinden tekrar edilerek dizilir. 7 cm örülüp düz örgüye devam edilir. 2- Her iki taraftan 6 sıra arayla 5 defa 1’er ilmek artışı yapılarak 59 ilmeğe ulaşılır. 3- Kol boyu 21 cm de kol evi için her iki taraftan 2’şer ilmek kesilir, yanındaki 11’er ilmek 1+1 lastik örülmeye başlanır. 4- 11 ilmeğin yanından 2 sıra arayla 6 defa 1’er, sonraki her ön sırada 10 defa 1’er ilmek kesilir. 5- Kol boyu 35 cm de kalan 23 ilmek şişte bekletilir.

YAKA:

1- Bekletilen ilmekler aynı şiş üzerine alınırken, bedenlerin birleşim yerlerinden  1’er ilmek kesilir. 2- Kalan ilmekler; *7 ilmek 1+1 lastik, 7 ilmek Selanik* işaretinden tekrar edilerek dizilir. 7 cm örülüp bitirilir.

BERE:

1- 3,5 no.lu şişlerle 128 ilmek başlanır. İlmekler; *7 ilmek 1+1 lastik, 9 ilmek Selanik* işaretinden tekrar edilerek dizilip, 3 cm örülür. 2- Ön yüzde 1 ilmek düz örülür,* 5 ilmek birlikte alınarak kesilir, 11 düz* işaretinden tekrar edilerek örülüp  96 ilmeğe düşülür. 3- 2 diş haraşo, 4 sıra selanik örneği, 2 diş haraşo örülüp düz örgüyle devam edilir. 4- 2 sıra örüldükten sonra, berenin ön tarafına gelen kısma belirtilen renkler kullanılarak jakar diyagramı uygulanır. 5- Bere boyu 18 cm de 3 ilmek arayla 3 ilmek birlikte alınarak 2 ilmek kesilir. 6- Sonraki ön sırada 1 ilmek arayla tekrar 2’şer ilmek kesilir. 2 sıra düz örülür, kalan ilmekler yanyana 3 ilmek birlikte alınarak kesilip, sonraki sırada ilmeklerin içinden iplik geçirilerek bitirilir.

ELDİVEN:

1- 3,5 no.lu şişlerle 2098 renk no.lu iplikle 30 ilmek başlanır. 2- 4 cm 1+1 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. 3- Ön yüzden başlanarak 1.sıra: 15 ilmek düz örülür, başparmak yeri için 1 ilmek artışı yapılır 15 ilmek düz örülür. 2.ve sonraki arka yüzlerde ilmekler geldiği gibi örülür. 3.sıra: 14 ilmek düz, 1 artış, 3 düz, 14 düz örülür. 5.sıra: 14 düz, 1 artış, 5 düz, 1 artış, 14 düz örülür. 7.ve sonraki ön sıralarda  aynı şekilde artış yapılarak toplam 41 ilmeğe ulaşılır. 4- İlmekler ortalanır ve ortadaki 13 ilmek (baş parmak ilmekleri) 2 cm düz örülür. Her iki tarafta kalan 14’er ilmek şişte bekletilir. 5- Her iki taraftan 1’er, yanlarındaki 3’er ilmek birlikte alınarak 2’şer ilmek kesilir, sonraki sırada aynı şekilde bir daha kesilir, kalan ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 6- Bekletilen ilmekler 6 sıra örülür, her iki taraftan 1’er ilmek, ortadan 3 ilmek birlikte alınarak 2 ilmek kesilir. 7- Her ön yüzde aynı yerlerden toplam 3 defa kesilir. Sonraki sırada kalan ilmekler kesilip bitirilir. 8- Örgü boyu 6 cm de eldivenin üst tarafına gelen kısma jakar diyagramındaki küçük gül uygulanır.

11279OKUMA
0PAYLAŞIM