Şık Kız Çocuk Hırka Takımı

2393OKUMA
0PAYLAŞIM
Şık Kız Çocuk Hırka Takımı

Malzeme : Pırlanta 5408 (5 yumak), Paris 5408 (1 yumak)

Şiş No : 4- 3,5

Örgü Şekli  : Düz-ters örgü, düz haraşo, 1 selanik ilmeği, geri dönüşle örgü tekniği, takma kolevi kesme tekniği

Aksesuar     : 4 adet düğme

 

HIRKA:

ARKA+ÖNLER:

1- Arka ve ön bedenler birlikte örülür. Paris 5408 renk no.lu iplikle 256 ilmek başlanır, 6 sıra cm ters örülüp, pırlanta 5408 renk no.lu iplikle diyagram uygulanmaya başlanır.  2- Beden boyu 27 cm de pırlanta 5408 renk no.lu iplikle düz haraşo örülmeye başlanır. Ön yüzde bel kesimi için 5 ilmek örülür, *yanındaki 6 ilmek 2’şer 2’şer kesilir, 6 ilmek örülür* işaretinden tekrar edilerek sıra tamamlanır. 172 ilmek kalır. 3- Ön yüzde 3 ilmek içerden 1 adet ilik açılır, 8 diş haraşo arayla toplam 4 adet ilik açılır. 4- İlik açılan sırada 6. ve 7. ilmek birlikte alınarak bir ilmek kesilir, yanındaki 4 ilmek de 2’şer ilmek birlikte  alınarak 1’er ilmek kesilir, *6 ilmek düz örülür, yanındaki 6 ilmek çifter alınarak 3 defa 1’er ilmek kesilir* işaretinden tekrar edilerek 11 ilmek kalıncaya kadar örülür. 5- Sıra sonunda kalan 11 ilmek 3 defa yan yana 1’er ilmek kesilir, kalan 5 ilmek örülüp sıra tamamlanır. 130 ilmeğe düşülür. 6- Sonraki ön sırada  ilmekler; 5 haraşo, 1 selanik ilmeği (pensler için), 14 haraşo, 1 selanik ilmeği, 29 haraşo, 1 selanik ilmeği, 28 haraşo, 1 selanik ilmeği, 29 haraşo, 1 selanik ilmeği, 14 haraşo, 1 selanik ilmeği, 5 haraşo şeklinde dizilir. 7- Örgü boyu 33 cm de ilmekler ön beden için 35+arka beden için 60+ön beden için 35 şeklinde ayrılıp, ayrı ayrı örülür. 8- Arka beden örülürken ayrılan ilk sırada takma kolevi kesme tekniği kullanılarak her iki taraftan 3+1 ilmek kesilir. 9- 6 cm örüldükten sonra her iki taraftaki penslerin kolevi taraflarından her sırada 1’er ilmek kesilirken, aynı sayıda diğer tarafından 1’ er ilmek artış yapılır. 10- Beden boyu  43 cm de yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 22 ilmek kesilir. Sonraki sırada omuzlarda kalan 15’er ilmek 3 aşamada kesilip bitirilir. 11- Ön bedenlerde aynı ölçülerde örülürken, kol evi için bir taraftan 2+2+2 ilmek kesilir. 29 ilmek kalır. 12- Beden boyu 38 cm de yaka için ön ortasından her sırada 8+3+2+1 ilmek kesilir. 13- Kolevin’den 6 cm sonra pens ilmeğinin kolevi tarafından 1’ er ilmek kesilirken, diğer tarafından 1’er ilmek artışı yapılır. (pens çizğisinin eğik olması için.) 14- Beden boyu 44 cm de omuzda kalan 15 ilmek 3 aşamada kesilip bitirilir.

KOLLAR:

1- Paris 5408 renk no.lu iplikle 94 ilmek başlanır. Bedenlerdeki gibi renk sıralaması yapılarak 15 cm diyagram uygulanır. 2- Pırlanta 5408 renk no.lu ipliğe geçilerek düz haraşo örülmeye başlanır. İlk arka sırada beden bel kısmındaki ilmek sırasıyla ilmekler kesilip, kalan ilmekler aynı şekilde ön yüzde de kesilip 49 ilmeğe düşülür. 3- Sonraki ön sırada ilmekler; 10 haraşo, 1 ilmek Selanik ilmeği (pens için), 27 haraşo, 1 ilmek Selanik ilmeği, 10 haraşo şeklinde dizilip örülmeye başlanır. 4- Her iki taraftan 6 sıra arayla 3 defa 1’er ilmek artışı yapılarak 55 ilmeğe ulaşılır. 5- Kol boyu 25 cm de kol evi için her iki taraftan 4+11 defa 1’er ilmek kesilir. 6- Kolevin’den sonraki 2 cm de penslerin ortasında kalan ilmeklerden iki tarafından, 3 defa her ön sırada 1’er ilmek kesilir. 7- Kalan ilmekler 1 sıra yan yana 2’şer 2’şer ilmek kesilir, 1 sıra örülür. Sonraki sırada kesilerek bitirilir.

YAKA:

1- Pırlanta 5408 renk no.lu iplikle yaka etrafından şişe 65 ilmek çıkarılır. 5 diş haraşo, 2 sıra düz, 3 diş haraşo  örülür. 2- Diyagram uygulamak için ilmekler 4 ilmek düz,* yanındaki 3 ilmekten 1’er ilmek artış yapılır (6 ilmek olur), yanındaki 6 ilmek düz* işaretinden tekrar edilerek sıra tamamlanır. 3- Sonraki ön sırada tekrar artış için, 4 örülür, *yanındaki 6 ilmekten 1’er ilmek artışı yapılır (12 cm olur), 6 ilmek örülür* işaretinden tekrar edilerek sıra tamamlanır. 128 ilmek oluşur. 4- Paris 5408 renk no.lu iplikle 6 sıra ters, pırlanta 5408 renk no.lu iplikle 2 sıra diyagramın 1.sırası uygulanır. Sonraki  ön sırada ilmekler kesilerek bitirilir.

ÇANTA:

1- Paris 5408 renk no.lu iplikle 112 ilmek başlanır. 6 sıra ters örülüp, pırlanta 5408 renk no.lu iplikle birlikte 5 cm diyagram uygulanır. 1 ilmek artışı yapılır, 113 ilmek olur. 2- Pırlanta 5408 renk no.lu iplikle düz haraşo örülerek devam edilir. 3- Çanta boyu 14 cm de 2 sıra düz örülüp tekrar haraşo örgüye geçilir. Her iki taraftan 1’er ilmek kesilirken, ilmekler ortalanır ve ortadaki 3 ilmek birlikte alınarak 2 ilmek kesilir. Aynı sırada 4 ilmek kesilmiş olur. 4- 6 sıra arayla 5 defa daha aynı şekilde ilmekler kesilir. 89 ilmek kalır. 5- 3 sıra ters, 4 diş haraşo örülüp ilmekler kesilerek bitirilir. 6- Pırlanta 5408 renk no.lu iplikle 100 ilmek başlanır. 8 sıra düz örülüp bitirilir. 2 adet örülür, biri içine kıvrılarak çiçek yapılır, biri çanta sapı olarak dikilir.

PATİKLER:

1- Pırlanta 5408 renk no.lu iplikle, 3.5 no.lu şişlerle 46 ilmek başlanır, haraşo örülür. 2- 1 diş haraşo örüldükten sonra 1. Sıra; 1 örülür, 1 arttırılır, 21örülür, 1 arttırılır, 2 örülür, 1 arttırılır, 21 örülür, 1 arttırılır, 1 örülür. 2.ve arka sıralarda bütün ilmekler haraşo örülür. 3. Sıra; 2 örülür, 1 arttırılır, 21 örülür, 1 arttırılır, 4 örülür, 1 arttırılır, 21 örülür, 1 arttırılır, 2 örülür. 5. ve sonraki sıralarda aynı şekilde artışlar yapılarak 66 ilmeğe ulaşılır. 3- Ön yüzde 1 sıra ters, arka yüzde 1 sıra düz, bütün ilmekler 3 diş haraşo örülüp patik burnu yapımına geçilir. 4- İlmekler 28+10+28 şeklinde ayrılır. Ortadaki 10 ilmek geri dönüşle örgü tekniği kullanılarak her sırada örülürken yanlarda kalan ilmeklerden 13 defa 1’er ilmek kesilir. 40 ilmek kalır. Ortadaki 10 ilmeğin her iki tarafına pens için 1’er selanik ilmeği örülmeye başlanır. 5- 6 cm haraşo örüldükten sonra Paris 5408 renk no.lu iplikle örülmeye başlanır. Aynı sırada 3 ilmek arayla birer ilmek artışı yapılarak 52 ilmeğe ulaşılır. 6 sıra ters örülüp, 6 cm diyagram örülüp bitirilir.

BERE:

1- Paris 5408 renk no.lu iplikle 3,5 no.lu şişkle 166 ilmek başlanır. 6 sıra ters örülüp, pırlanta 5408 renk no.lu iplikle birlikte 9 cm diyagram uygulanır. 2- Sonraki sıradan itibaren pırlanta 5408 renk no.lu iplikle kalan 112 ilmek ters örülerek ön yüze gelinir. 3- Ön yüzde 2. kesim yapılır, 5 ilmek örülür, 3 ilmek kesilir, 6 ilmek örülür, 3 kesilir son 5 ilmek örülür sıra boyunca  arka yüzden dönülür. 4- Kalan 85 ilmekle pensler konulur 8 ilmek haroşa, 1 ters,  16 haroşa, 1 ters, 16 haroşa, 1 ters son 8 ilmek haroşa olarak sıra tamamlanır. Arka yüzde ters ilmekler düz selanik olarak örülür. 5- 6 cm boyu aynı şekilde örülür ve kesim başlanır her 3 dişte bir ters penslerin sağ ve solunda 1’er ilmek kesilir. Toplam şişte 25 ilmek kalınca ilmekler gelişine göre 12 cm uzatılır kalan ilmekler çift örülerek eksiltilir ve ilmeklerin içinden ip geçirilerek büzdürülür ucuna ponpon dikilir.

2393OKUMA
0PAYLAŞIM